2016

2016

Αρ. Πρωτ.: 451/28.11.2016 Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2016 Προς Υπουργούς:-Οικονομικών-Εθνικής Άμυνας-Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Πανελλήνιου Συλλόγου Αποστράτων Εθελοντών Μακράς Θητείας αναφορικά με την απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβληθεί υπέρ του ΕΤΕΑΜ (επικουρική ασφάλιση).Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Υπόμνημα Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών Απάντηση Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Απάντηση Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 452/28.11.2016 Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2016 Προς Υπουργό:-Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά με θέμα «Υπηρεσίες Διακοπτόμενου Φορτίου (ΥΔΦ ή διακοψιμότητα), αναφορικά με την εφαρμογή του μέτρου και τις επιπτώσεις που επιφέρει στις ΑΠΕ.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Υπόμνημα Απάντηση Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 453/28.11.2016 Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2016 Προς Υπουργούς:-Οικονομίας και Ανάπτυξης-Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης με θέμα «Υποχρεωτική μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε συνέχεια της Αναθεώρησης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Υπόμνημα Απάντηση Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης Απάντηση Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας   -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 317/07.11.2016 Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2016 Προς Υπουργό-Εξωτερικών ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα των Σωματείων των Χειμαρριωτών, αναφορικά με τις πρόσφατες προκλήσεις της Αλβανικής Κυβέρνησης για τις κατεδαφίσεις της ακίνητης περιουσίας των ελληνικής καταγωγής κατοίκων της Χιμάρας.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Υπόμνημα Απάντηση Υπουργείου Εξωτερικών -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 197/24.10.2016 Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2016 Προς Υπουργούς:-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Οικονομικών ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με θέμα «Ρυθμίσεις ασφαλιστικών εισφορών Γεωτεχνικών ελεύθερων επαγγελματιών» αναφορικά με τις επιπτώσεις τους στους αυτοαπασχολούμενους ελεύθερους επαγγελματίες.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Υπόμνημα Απάντηση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 155/20.10.2016 Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2016 Προς Υπουργό-Οικονομικών ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας αναφορικά με την νέα αναβολή της αναβάθμισης ασφαλείας στις διαδικτυακές υπηρεσίες του TAXIS.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Υπόμνημα Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 158/20.10.2016 Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2016 Προς Υπουργούς:-Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Εκπαίδευση Προσφυγόπαιδων» αναφορικά με τις προϋποθέσεις οργάνωσης και υλοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Υπόμνημα Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Απάντηση Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 17/07.10.2016 Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2016 Προς Υπουργό:-Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ, με θέμα «Υποβολή υπομνήματος της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ για τις συγκοινωνίες του Νόμου», αναφορικά με τη συνεργασία της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ με τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Έγγραφο - Υπόμνημα Απάντηση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων   -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ…
Αρ. Πρωτ.: 22/07.10.2016 Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2016 Προς Υπουργό:-Εξωτερικών ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα των ελληνικών και φιλελληνικών φορέων της Νοτίου Γαλλίας αναφορικά με την κατάργηση του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Μασσαλία.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Έγγραφο - Υπόμνημα Απάντηση Υπουργείου Εξωτερικών -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Παρασκευή, 07 Οκτωβρίου 2016 00:00

Αναφορά: υπόμνημα του Δήμου Βόλβης

Αρ. Πρωτ.: 28/07.10.2016 Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2016 Προς Υπουργό:-Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Δήμου Βόλβης με θέμα «Επικείμενη αναδιάταξη – αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία Περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Υπόμνημα Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 3035/16.09.2016 Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2016 Προς Υπουργούς:-Εξωτερικών-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Δημοκρατικής Ένωσης Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας «Ομόνοια», με θέμα «Σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής για την Παιδεία στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2787/29.07.2016 Αθήνα, 19 Ιουλίου 2016 Προς Υπουργό:-Πολιτισμού και Αθλητισμού-Οικονομικών ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Συντονιστικής Επιτροπής των Ιστορικών Πολιτιστικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης, αναφορικά με την επιβολή υψηλής φορολόγησης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων των ιδιοχρησιμοποιούμενων ιδιόκτητων χώρων τους.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2708/15.07.2016 Αθήνα, 6 Ιουλίου 2016 Προς Υπουργό:-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου, αναφορικά με τη συγγραφή των νέων διδακτικών πακέτων Μαθηματικών για τις Β' και Ε' τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2709/15.07.2016 Αθήνα, 6 Ιουλίου 2016 Προς Υπουργό:-Εθνικής Άμυνας ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Πανελλήνιου Συλλόγου Αποστράτων ΕΜΘ, με θέμα «Κατάθεση Τροπολογίας στο κατατεθέν ΣΝ "Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας" του Υπουργείου Εθν. Άμυνας».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Εθνικής Άμυνας -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2743/15.07.2016 Αθήνα, 12 Ιουλίου 2016 Προς Υπουργούς:-Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης-Εθνικής Άμυνας ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα «Σχέδιο Νόμου: Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», αναφορικά με τα στρατόπεδα που βρίσκονται μέσα στα όρια των πόλεων.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Απάντηση Υπουργείου Εθνικής Άμυνας -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2564/01.07.2016 Αθήνα, 28 Ιουνίου 2016 Προς Υπουργό:-Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, αναφορικά με τις αλλαγές που επιφέρει το σχέδιο νόμου «Ρύθμιση θεμάτων ΟΤΑ και άλλες διατάξεις» στον ρόλο και την εργασία των Χημικών.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2565/01.07.2016 Αθήνα, 29 Ιουνίου 2016 Προς Υπουργό:-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Συλλόγου Αναπληρωτών Νηπιαγωγών, με θέμα «Υποβάθμιση της προσχολικής εκπαίδευσης – ισοπέδωση του ολοήμερου νηπιαγωγείου» αναφορικά με τον κίνδυνο να χαθούν οι παιδαγωγικοί σκοποί και στόχοι της προσχολικής εκπαίδευσης.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2568/01.07.2016 Αθήνα, 29 Ιουνίου 2016 Προς Υπουργούς:-Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, με θέμα «Προστασία του Εθνικού Προϊόντος "ΦΕΤΑ"».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.  Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Απάντηση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2570/01.07.2016 Αθήνα, 29 Ιουνίου 2016 Προς Υπουργούς:-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων-Εξωτερικών ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, με θέμα «Ανακοίνωση για προετοιμαζόμενη "Διοικητική Αλλαγή των Σχολείων της Ομογένειας"».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Απάντηση Υπουργείου Εξωτερικών -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2582/01.07.2016 Αθήνα, 29 Ιουνίου 2016 Προς Υπουργό:-Εθνικής Άμυνας ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Πανελλήνιου Συντονιστικού Ενόπλων Δυνάμεων, με θέμα «Αιτήσεις Αποστρατείας».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Εθνικής Άμυνας -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2583/01.07.2016 Αθήνα, 29 Ιουνίου 2016 Προς Υπουργό:-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, με θέμα «Επαπειλούμενα με κλείσιμο ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. Επιτακτική η άμεση παρέμβαση».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Απάντηση Υπουργείο Εσωτερικών -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2584/01.07.2016 Αθήνα, 29 Ιουνίου 2016 Προς Υπουργούς:-Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Πανελληνίου Σωματείου Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών με θέμα «15ωρο συμβασιούχων» για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Απάντηση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2324/10.06.2016 Αθήνα,8 Ιουνίου 2016 Προς Υπουργό:-Οικονομικών ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Πανελληνίου Συλλόγου Οικονομικών Επιθεωρητών, αναφορικά με τη συζήτηση για «την τροποποίηση επί μέρους διατάξεων του Ν.3213/2003 αναφορικά με τα υπόχρεα προς δήλωση πόθεν έσχες πρόσωπα-κατάργηση ισχύος της διάταξης του άρθρου 178 του Ν. 4389/2016» και τα συμπεράσματα της Γενικής Συνέλευσης του Κλάδου των Οικονομικών Επιθεωρητών.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών…
Αρ. Πρωτ.: 2173/03.06.2016 Αθήνα, 31 Μαΐου 2016 Προς Υπουργούς:-Οικονομικών-Εξωτερικών ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ποντιακού Ελληνισμού, αναφορικά με τη μεταφορά Δημόσιας Περιουσίας στο υπό ίδρυση υπερ-ταμείο και τη δέσμευση της «Ανταλλάξιμης περιουσίας».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών Απάντηση Υπουργείου Εξωτερικών -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2174/03.06.2016 Αθήνα, 31 Μαΐου 2016 Προς Υπουργό:-Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τη δημιουργία κέντρων φιλοξενίας προσφύγων στον Νομό Θεσσαλονίκης και την ανάγκη ενίσχυσης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης με Αστυνομικούς και οχήματα. Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2175/03.06.2016 Αθήνα, 31 Μαΐου 2016 Προς Υπουργό:-Εθνικής Άμυνας ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με θέμα «Ωράριο εργασίας των στρατιωτικών», αναφορικά με το ζήτημα τήρησης του σαραντάωρου ωραρίου εργασίας σε όλες τις Μονάδες και Υπηρεσίες.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Εθνικής Άμυνας -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2013/26.05.2016 Αθήνα,19 Μαΐου 2016 Προς Υπουργούς:-Οικονομικών-Εθνικής Άμυνας ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, αναφορικά με ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς των στρατιωτικών.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών Απάντηση Υπουργείου Εθνικής Άμυνας -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2110/25.05.2016 Αθήνα,19 Μαΐου 2016 Προς Υπουργούς:-Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-Υγείας ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Σωματείου Αρτοποιών Θεσσαλονίκης «Ο Προφήτης Ηλίας», αναφορικά με το Σχέδιο Υγειονομικής Διάταξης «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών Υγειονομικού ενδιαφέροντος».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Απάντηση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Απάντηση Υπουργείου Υγείας -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2113/26.05.2016 Αθήνα,19 Μαΐου 2016 Προς Υπουργό:-Οικονομικών ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων με θέμα «Όχι στην αύξηση του Ε.Φ.Κ. στα καύσιμα», αναφορικά με τις επιπτώσεις του μέτρου και την ανάγκη λήψης μέτρων για την πάταξη της παράνομης διακίνησης καυσίμων.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2115/26.05.2016 Αθήνα,19 Μαΐου 2016 Προς Υπουργούς:-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων-Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Καθαριότητα Σχολικών Μονάδων», αναφορικά με την ανάγκη να ρυθμιστεί το καθεστώς σύναψης και λειτουργίας των συμβάσεων καθαρισμού των Σχολικών Μονάδων.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Σελίδα 1 από 3