Αναφορά: Υπόμνημα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Εκπαίδευση Προσφυγόπαιδων»

Αναφορά: Υπόμνημα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Εκπαίδευση Προσφυγόπαιδων» Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 158/20.10.2016

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2016

Προς Υπουργούς:
-Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Εκπαίδευση Προσφυγόπαιδων» αναφορικά με τις προϋποθέσεις οργάνωσης και υλοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Υπόμνημα

Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Απάντηση Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ