Αναφορά: Υπόμνημα της Συντονιστικής Επιτροπής των Ιστορικών Πολιτιστικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης

Αναφορά: Υπόμνημα της Συντονιστικής Επιτροπής των Ιστορικών Πολιτιστικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 2787/29.07.2016

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2016

Προς Υπουργό:
-Πολιτισμού και Αθλητισμού
-Οικονομικών

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Συντονιστικής Επιτροπής των Ιστορικών Πολιτιστικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης, αναφορικά με την επιβολή υψηλής φορολόγησης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων των ιδιοχρησιμοποιούμενων ιδιόκτητων χώρων τους.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ