Αναφορά: Υπόμνημα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Αναφορά: Υπόμνημα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 197/24.10.2016

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2016

Προς Υπουργούς:
-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
-Οικονομικών

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με θέμα «Ρυθμίσεις ασφαλιστικών εισφορών Γεωτεχνικών ελεύθερων επαγγελματιών» αναφορικά με τις επιπτώσεις τους στους αυτοαπασχολούμενους ελεύθερους επαγγελματίες.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Υπόμνημα

Απάντηση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ