Αναφορά: Υπόμνημα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Αναφορά: Υπόμνημα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 453/28.11.2016

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2016

Προς Υπουργούς:
-Οικονομίας και Ανάπτυξης
-Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης με θέμα «Υποχρεωτική μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε συνέχεια της Αναθεώρησης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Υπόμνημα

Απάντηση Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

Απάντηση Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ