Αναφορά: Υπόμνημα του Πανελλήνιου Συλλόγου Αποστράτων ΕΜΘ

Αναφορά: Υπόμνημα του Πανελλήνιου Συλλόγου Αποστράτων ΕΜΘ Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 2709/15.07.2016

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2016

Προς Υπουργό:
-Εθνικής Άμυνας

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Πανελλήνιου Συλλόγου Αποστράτων ΕΜΘ, με θέμα «Κατάθεση Τροπολογίας στο κατατεθέν ΣΝ "Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας" του Υπουργείου Εθν. Άμυνας».
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ