Αναφορά: Υπόμνημα του Συλλόγου Αναπληρωτών Νηπιαγωγών

Αναφορά: Υπόμνημα του Συλλόγου Αναπληρωτών Νηπιαγωγών Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 2565/01.07.2016

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2016

Προς Υπουργό:
-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Συλλόγου Αναπληρωτών Νηπιαγωγών, με θέμα «Υποβάθμιση της προσχολικής εκπαίδευσης – ισοπέδωση του ολοήμερου νηπιαγωγείου» αναφορικά με τον κίνδυνο να χαθούν οι παιδαγωγικοί σκοποί και στόχοι της προσχολικής εκπαίδευσης.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ