Αναφορά: Υπόμνημα του Πανελληνίου Συλλόγου Οικονομικών Επιθεωρητών

Αναφορά: Υπόμνημα του Πανελληνίου Συλλόγου Οικονομικών Επιθεωρητών Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 2324/10.06.2016

Αθήνα,8 Ιουνίου 2016

Προς Υπουργό:
-Οικονομικών

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Πανελληνίου Συλλόγου Οικονομικών Επιθεωρητών, αναφορικά με τη συζήτηση για «την τροποποίηση επί μέρους διατάξεων του Ν.3213/2003 αναφορικά με τα υπόχρεα προς δήλωση πόθεν έσχες πρόσωπα-κατάργηση ισχύος της διάταξης του άρθρου 178 του Ν. 4389/2016» και τα συμπεράσματα της Γενικής Συνέλευσης του Κλάδου των Οικονομικών Επιθεωρητών.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ