Αναφορά: Υπόμνημα της Δημοκρατικής Ένωσης Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας «Ομόνοια»

Αναφορά: Υπόμνημα της Δημοκρατικής Ένωσης Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας «Ομόνοια» Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 3035/16.09.2016

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

Προς Υπουργούς:
-Εξωτερικών
-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Δημοκρατικής Ένωσης Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας «Ομόνοια», με θέμα «Σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής για την Παιδεία στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα».
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ