Αναφορά: Υπόμνημα του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων

Αναφορά: Υπόμνημα του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 2568/01.07.2016

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2016

Προς Υπουργούς:
-Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, με θέμα «Προστασία του Εθνικού Προϊόντος "ΦΕΤΑ"».
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

 Αναφορά - Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Απάντηση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ