Αναφορά: Υπόμνημα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας

Αναφορά: Υπόμνημα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 2743/15.07.2016

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2016

Προς Υπουργούς:
-Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
-Εθνικής Άμυνας

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα «Σχέδιο Νόμου: Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», αναφορικά με τα στρατόπεδα που βρίσκονται μέσα στα όρια των πόλεων.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Απάντηση Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ