Αναφορά: Υπόμνημα της Ένωσης Ελλήνων Χημικών

Αναφορά: Υπόμνημα της Ένωσης Ελλήνων Χημικών Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 2564/01.07.2016

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2016

Προς Υπουργό:
-Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, αναφορικά με τις αλλαγές που επιφέρει το σχέδιο νόμου «Ρύθμιση θεμάτων ΟΤΑ και άλλες διατάξεις» στον ρόλο και την εργασία των Χημικών.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ