Αναφορά: Υπόμνημα της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου

Αναφορά: Υπόμνημα της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 2708/15.07.2016

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2016

Προς Υπουργό:
-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου, αναφορικά με τη συγγραφή των νέων διδακτικών πακέτων Μαθηματικών για τις Β' και Ε' τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ