Αναφορά: Υπόμνημα του Πανελλήνιου Συλλόγου Αποστράτων Εθελοντών Μακράς Θητείας

Αναφορά: Υπόμνημα του Πανελλήνιου Συλλόγου Αποστράτων Εθελοντών Μακράς Θητείας Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 451/28.11.2016

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2016

Προς Υπουργούς:
-Οικονομικών
-Εθνικής Άμυνας
-Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Πανελλήνιου Συλλόγου Αποστράτων Εθελοντών Μακράς Θητείας αναφορικά με την απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβληθεί υπέρ του ΕΤΕΑΜ (επικουρική ασφάλιση).
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Υπόμνημα

Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών

Απάντηση Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Απάντηση Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ