Αναφορά: Υπόμνημα της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών

Αναφορά: Υπόμνημα της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 2570/01.07.2016

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2016

Προς Υπουργούς:
-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
-Εξωτερικών

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, με θέμα «Ανακοίνωση για προετοιμαζόμενη "Διοικητική Αλλαγή των Σχολείων της Ομογένειας"».
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Απάντηση Υπουργείου Εξωτερικών

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ