Αναφορά: υπόμνημα του Δήμου Βόλβης

Αναφορά: υπόμνημα του Δήμου Βόλβης Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 28/07.10.2016

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2016

Προς Υπουργό:
-Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Δήμου Βόλβης με θέμα «Επικείμενη αναδιάταξη – αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία Περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Υπόμνημα

Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ