Αναφορά: Υπόμνημα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ποντιακού Ελληνισμού

Αναφορά: Υπόμνημα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ποντιακού Ελληνισμού Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 2173/03.06.2016

Αθήνα, 31 Μαΐου 2016

Προς Υπουργούς:
-Οικονομικών
-Εξωτερικών

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ποντιακού Ελληνισμού, αναφορικά με τη μεταφορά Δημόσιας Περιουσίας στο υπό ίδρυση υπερ-ταμείο και τη δέσμευση της «Ανταλλάξιμης περιουσίας».
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών

Απάντηση Υπουργείου Εξωτερικών

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ