2016

2016

Αρ. Πρωτ.: 2118/26.05.2016 Αθήνα,19 Μαΐου 2016 Προς Υπουργούς:-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Εθνικής Άμυνας ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Συνδέσμου Εν Ενεργεία Στελεχών Αεροπορίας με θέμα «Αιτήσεις Αποστρατείας – Νέο Ασφαλιστικό», αναφορικά με την ανάγκη παροχής μεταβατικής περιόδου για τα στελέχη που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, αλλά δεν υπέβαλαν αίτηση πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής…
Αρ. Πρωτ.: 2120/26.05.2016 Αθήνα,19 Μαΐου 2016 Προς Υπουργούς:-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Εθνικής Άμυνας ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Συνδέσμου Εν Ενεργεία Στελεχών Αεροπορίας με θέμα «Άνιση μεταχείριση στρατιωτικού προσωπικού», αναφορικά με τη δυσμενέστερη εξέλιξη της 41ης και 42ης Σειράς ΣΤΥΑ.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Απάντηση Υπουργείου Εθνικής Άμυνας -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2101/25.05.2016 Αθήνα,16 Μαΐου 2016 Προς Υπουργό:-Υγείας ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας, με θέμα «Παράνομη και επικίνδυνη διάλυση κυτταροστατικών φαρμάκων», προκειμένου να διασφαλισθεί τόσο η δημόσια υγεία όσο και η ασφάλεια των εργαζομένων.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Υγείας -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2102/25.05.2016 Αθήνα,19 Μαΐου 2016 Προς Υπουργούς:-Οικονομικών-Εθνικής Άμυνας ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών με θέμα «Μισθολογικές Ανισότητες», αναφορικά με τις ανισότητες και την καθήλωση των αποδοχών που υφίσταται το μισθολόγιο των στρατιωτικών.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών Απάντηση Υπουργείου Εθνικής Άμυνας -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2036/09.05.2016 Αθήνα, 26 Απριλίου 2016 Προς Υπουργούς:-Οικονομικών-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Ένωσης Καπνοπωλών, Ψιλικών και Ενοικιαζόμενων Περιπτέρων Μακεδονίας με θέμα «Αίτημα επαναφοράς της ρύθμισης των 100 δόσεων για ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών Απάντηση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2037/09.05.2016 Αθήνα, 26 Απριλίου 2016 Προς Υπουργό:-Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Συμπλήρωση διατάξεων άρθρου 282 § 2 του Ν. 3852/2010», αναφορικά με την παραχώρηση χώρων σχολικής στέγης εκ μέρους των Περιφερειών στους οικείους Δήμους.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2038/09.05.2016 Αθήνα,10 Μαΐου 2016 Προς Υπουργό:-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Κροκοπαραγωγών Κοζάνης, αναφορικά με το νομοσχέδιο για τους συνεταιρισμούς και την υπό συζήτηση κατάργηση της αναγκαστικότητας των συνεστημένων με ειδικούς νόμους αναγκαστικών συνεταιρισμών.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2040/09.05.2016 Αθήνα,10 Μαΐου 2016 Προς:-Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης- Υπουργό Εθνικής Άμυνας-Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη-Αναπληρωτή Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα «Αντιμετώπιση της Προσφυγικής Κρίσης» και την κατάθεση συνολικών προτάσεων για την ουσιαστική συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαχείριση του ζητήματος.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Απάντηση Υπουργείου Εθνικής Άμυνας…
Αρ. Πρωτ.: 2041/09.05.2016 Αθήνα,10 Μαΐου 2016 Προς:-Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Υπουργό Οικονομικών ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, με θέμα «Προτάσεις της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης "Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος –ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων"».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής…
Αρ. Πρωτ.: 2042/09.05.2016 Αθήνα,10 Μαΐου 2016 Προς:-Υπουργό Υγείας ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Συλλόγου Εποπτών Δημόσιας Υγείας, με θέμα «Στελέχωση υπηρεσιών υγειονομικού ελέγχου-κάλυψη κενών θέσεων εποπτών δημόσιας υγείας για την προστασία της δημόσιας υγείας».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Υγείας Απάντηση Υπουργείο Εσωτερικών -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2043/09.05.2016 Αθήνα,10 Μαΐου 2016 Προς:-Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Υπουργό Οικονομικών ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων, Φίλων και Ατόμων με Αναπηρία Δήμου Παύλου Μελά και Δυτικής Θεσσαλονίκης «Μέριμνα Ζωής», αναφορικά με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο και την περικοπή των αναπηρικών συντάξεων.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2044/09.05.2016 Αθήνα,10 Μαΐου 2016 Προς:-Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Υπουργό Οικονομικών ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών, με θέμα «Προτάσεις της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών επί της διαβούλευσης του ασφαλιστικού και φορολογικού Νομοσχεδίου».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 2045/09.05.2016 Αθήνα,10 Μαΐου 2016 Προς Υπουργό:-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Ένωσης Αγροτών Βιοκαλλιεργητών Βορείου Ελλάδας, αναφορικά με τη λήψη μέτρων για την προστασία και τον σαφή διαχωρισμό των συμβατικών και των βιολογικών προϊόντων.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Δευτέρα, 09 Μαΐου 2016 00:00

Αναφορά: Υπόμνημα του "Mathematica.gr"

Αρ. Πρωτ.: 2046/09.05.2016 Αθήνα,10 Μαΐου 2016 Προς Υπουργό:-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του "Mathematica.gr", με θέμα «Ανακοίνωση σχετικά με τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση της Μαθηματικής παιδείας στην Ελλάδα».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 1803/21.04.2016 Αθήνα,12 Απριλίου 2016 Προς Υπουργό:-Οικονομικών ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, με θέμα «Παράνομη και αντισυνταγματική η μεταχείριση των πολυτέκνων και η εξομοίωσή τους με τους άγαμους».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 1802/21.4.2016 Αθήνα,12 Απριλίου 2016 Προς Υπουργό:-Οικονομικών ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών, αναφορικά με τις περικοπές των αναπηρικών επιδομάτων και τη δεινή θέση στην οποία επέρχεται μία ευαίσθητη κοινωνικά ομάδα συνανθρώπων μας. Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 1801/21.04.2016 Αθήνα,12 Απριλίου 2016 Προς Υπουργό:-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας, με θέμα «Επαναφορά του Εξαώρου στο Παιδαγωγικό Προσωπικό του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού "Η Μητέρα"». Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 1800/21.04.2016 Αθήνα,12 Απριλίου 2016 Προς Υπουργούς:-Οικονομικών-Εθνικής Άμυνας ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Πανελλήνιου Συλλόγου Αποστράτων Εθελοντών Μακράς Θητείας, αναφορικά με την επιστροφή των διπλών εισφορών των ΕΜΘ και πιο συγκεκριμένα υπέρ του ΕΤΕΑΜ (επικουρική ασφάλιση). Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών Απάντηση Υπουργείου Εθνικής Άμυνας -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 1798/21.04.2016 Αθήνα,12 Απριλίου 2016 Προς Υπουργούς:- Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού- Οικονομικών ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Εμπόρων Ν. Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 και την εξαίρεση μελών της Ομοσπονδίας από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 1823/21.4.2016 Αθήνα,12 Απριλίου 2016 Προς:-Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης-Αναπληρωτή Υπουργό Αρμόδιο για θέματα Προστασίας του Πολίτη ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Πανελλαδικού Σωματείου Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών, με θέμα «Δηλώσεις κ. Τόσκα στην Βουλή», αναφορικά με την τοποθέτηση του Υπουργού στη Βουλή στις 31.03.2016 για θέματα των πυροσβεστών Π.Π.Υ. Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου  -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 1836/21.04.2016 Αθήνα,19 Απριλίου 2016 Προς Υπουργούς:-Εθνικής Άμυνας-Οικονομικών ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, με θέμα «Η φτωχοποίηση με αριθμούς 2» (συγκριτική μισθολογική μελέτη)» με αριθμό πρωτ. 122/2016 (Αθήνα, 11 Απριλίου 2016).Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 1837/21.04.2016 Αθήνα,19 Απριλίου 2016 Προς Υπουργούς:- Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Οικονομικών ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία «ΕΣΑμεΑ», με θέμα «Τα άτομα με αναπηρία να μην βρεθούν στις συμπληγάδες πέτρες της διαπραγμάτευσης», ζητώντας την προστασία των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ…
Αρ. Πρωτ.: 1846/21.04.2016 Αθήνα,19 Απριλίου 2016 Προς Υπουργό:-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Συλλόγου Αναπληρωτών Νηπιαγωγών, με θέμα «Συγχωνεύσεις – Καταργήσεις Τμημάτων Νηπιαγωγείων», αναφορικά με το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 1849/21.04.2016 Αθήνα,19 Απριλίου 2016 Προς Υπουργό:-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου, με θέμα «Παρατηρήσεις επί της παρ. 6 β του άρθρου 24α του νομοσχεδίου περί αγροτικών συνεταιρισμών που αφορά την τροποποίηση του άρθρου 4 παρ. 5 του Ν.4039/2012 περί δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Αγροτικής Ανάτπυξης και Τροφίμων -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ.…
Αρ. Πρωτ.: 1855/21.04.2016 Αθήνα,19 Απριλίου 2016 Προς Υπουργό:-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με θέμα «Παρατηρήσεις ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επί του Σ/Ν «Αγροτικοί συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 1864/21.04.2016 Αθήνα,19 Απριλίου 2016 Προς Υπουργό:-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Συλλόγου Αναπληρωτών Νηπιαγωγών Δασκάλων με Μεταπτυχιακές Διδακτορικές Σπουδές στην Ειδική Αγωγή/Σχολική Ψυχολογία με θέμα «Διαμαρτυρία για το προσχέδιο προσλήψεων αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2016-17».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 1867/21.04.2016 Αθήνα,19 Απριλίου 2016 Προς Υπουργούς:-Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού-Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων-Επικρατείας ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου με θέμα «Κάτω τα χέρια από τον Περιφερειακό Τύπο», αναφορικά με το νομοσχέδιο περί δημοσίων συμβάσεων.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Απάντηση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Απάντηση Υπουργείου Επικρατείας -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 1672/06-05-2016 Αθήνα, 6 Απριλίου 2016 Προς Υπουργό:- Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, αναφορικά με το προτεινόμενο άρθρο 40 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας και τις επιπτώσεις που θα επιφέρει στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 1673/08-4-2016 Αθήνα, 6 Απριλίου 2016 Προς Υπουργό:- Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα των Εργαζομένων στην ΠΑΣΕΓΕΣ, αναφορικά με την ομαδική απόλυση των εργαζομένων και τη μη καταβολή δεδουλευμένων 5 μηνών. Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 1675/ 08-04-2016 Αθήνα, 6 Απριλίου 2016 Προς Υπουργούς:- Οικονομικών- Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών –Ομίλου ΟΤΕ, αναφορικά με την υπ' αρ. ΣΤΕ2287/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και τις περικοπές που επιβλήθηκαν στις συντάξεις των δικαιούχων. Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών Απάντηση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ…