2016

2016

Αρ. Πρωτ.: 1676/08-04-2016 Αθήνα, 6 Απριλίου 2016 Προς Υπουργό:-Οικονομικών ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Ένωσης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων και Σταθμών Αυτοκινήτων Θεσσαλονίκης και Περιοχής «Ο Άγιος Χριστόφορος», αναφορικά με την πιθανή αύξηση του ΕΦΚ στα καύσιμα και στο υγραέριο κίνησης, που ενδέχεται να επιφέρει μείωση της κατανάλωσης. Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 1677/08-04-2016 Αθήνα, 6 Απριλίου 2016 Προς Υπουργό:- Υγείας ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας με ψήφισμα-έκκληση των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Θεσσαλονίκης για την επιβίωση του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης. Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 1678/08-04-2016 Αθήνα, 6 Απριλίου 2016 Προς Υπουργό:- Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Πανελλήνιου Συνδέσμου Καθηγητών Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, με θέμα «Υπό ψήφιση διατάξεις για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών», αναφορικά με τη νομοθετική ρύθμιση για την ιδιωτική εκπαίδευση. Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά-Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 1394/18-03-2016 Αθήνα, 17 Μαρτίου 2016 Προς Υπουργούς:- Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης- Οικονομικών ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, αναφορικά με τα συμπεράσματα του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΠΕΔΚΜ σε σχέση τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι, ιδιαίτερα με την όξυνση του προσφυγικού ζητήματος.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών   -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 1397/18-03-2016 Αθήνα, 8 Μαρτίου 2016 Προς Υπουργούς:- Οικονομικών- Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού- Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής- Τουρισμού- Εθνικής Άμυνας ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού, αναφορικά με την επιβολή φόρου πολυτελείας στα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής στο Νομοσχέδιο «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και Άλλες διατάξεις».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών Απάντηση Υπουργείου Οικονομίας,…
Αρ. Πρωτ.: 1452/18-03-2016 Αθήνα, 17 Μαρτίου 2016 Προς Υπουργούς:- Οικονομικών- Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, αναφορικά με το Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο και τις αλλαγές που επιφέρει στον υπολογισμό των εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά-Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών Απάντηση Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 1206//3-3-2016 Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2016 Προς Υπουργό:- Οικονομικών ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Πανελληνίου Συλλόγου Αποστράτων Εθελοντών Μακράς Θητείας αναφορικά με τις ασφαλιστικές εισφορές των δικαιούχων.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά-Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 1201/03.03.2016 Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2016 Προς Υπουργό:-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Ενιαίου Φορέα Μελών ΔΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με θέμα «Έκκληση του ΔΣ του Ενιαίου Φορέα Μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ για τη διάσωση του ΕΑΠ» αναφορικά με την τροποποίηση της νομοθεσίας που διέπει το Πανεπιστήμιο.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείο -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 1202/03-03-2016 Αθήνα, 1 Μαρτίου 2016 Προς Υπουργούς:-Οικονομικών-Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνών αναφορικά με το ζήτημα της ρύθμισης των προμηθειών των τραπεζικών προϊόντων και συναλλαγών, καθώς και του εξορθολογισμού του κανονιστικού πλαισίου χρήσης του πλαστικού χρήματος. Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών Απάντηση Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 1203/03-03-2016 Αθήνα, 1 Μαρτίου 2016 Προς Υπουργό:-Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Δήμου Χαλκηδόνος του Νομού Θεσσαλονίκης με θέμα «Ενεργοποίηση τοπικού χωρικού σχεδιασμού βάσει των διατάξεων του Ν.4269/2014», προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες και να μπορέσει να προχωρήσει στην πράξη ο τοπικός χωρικός σχεδιασμός.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 1204/03-03-2016 Αθήνα, 1 Μαρτίου 2016 Προς Υπουργό:-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, αναφορικά με το ζήτημα έλλειψης βασικού προσωπικού κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Έγγραφο - Αναφορά Απάντηση Υπουργείου -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 1205/03-03-2016 Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2016 Προς Υπουργούς:-Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Οικονομικών ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Πανελληνίου Συλλόγου Εργαζομένων Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με θέμα «Καθυστερήσεις καταβολής δεδουλευμένων εργαζομένων ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ & ΑμεΑ».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης Απάντηση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 1132/25.02.2016 Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2016 Προς Υπουργό:-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Συλλόγου Αναπληρωτών Νηπιαγωγών με θέμα «Προσφυγή εκπαιδευτικών ΠΕ60-Νηπιαγωγών» αναφορικά με ζητήματα που απασχολούν τα μέλη του Συλλόγου προκειμένου να αντιμετωπισθούν.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Έγγραφο-Αναφορά Απάντηση Υπουργείου -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 1078/11.02.2016 Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2016 Προς:-Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης-Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εθελοντές Πυροσβέστες και τη λήψη μέτρων για τη θωράκιση του θεσμού του εθελοντισμού στο Πυροσβεστικό Σώμα.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 1079/11.02.2016 Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2016 Προς:-Υπουργό Οικονομικών ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα των εργαζομένων της «ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ», που έχει πτωχεύσει, αναφορικά με τη διανομή του υπολοίπου πλειστηριάσματος στους πρώην εργαζομένους, μετά την πλήρη διαγραφή όλων των υπολοίπων τόκων και προσαυξήσεων που έχουν επιβληθεί από την ημερομηνία κήρυξης της πτώχευσης.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά / Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ…
Αρ. Πρωτ.: 1080/11.02.2016 Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2016 Προς:-Υπουργό Ναυτικής και Νησιωτικής Πολιτικής ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Πίνακες κενών-κενούμενων θέσεων έτους 2016», αναφορικά με τη επάνδρωση της Επισκευαστικής Βάσης Θεσσαλονίκης.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Ναυτικής και Νησιωτικής Πολιτικής -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 1081/11.02.2016 Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2016 Προς:-Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων στον Ο.Γ.Α., αναφορικά με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο και τις αλλαγές που επιφέρει στον ασφαλιστικό φορέα της πρωτογενούς παραγωγής και την καταξίωσή του.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Απάντηση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ…
Αρ. Πρωτ.: 1083/11.02.2016 Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2016 Προς:-Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα διαμαρτυρίας της Ελληνικής Γλωσσικής Κληρονομιάς, αναφορικά με την απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου να καταργηθεί η διδασκαλία του Επιταφίου του Περικλέους, καθώς και να προχωρήσει σε μείωση των ωρών διδασκαλίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη Γ' τάξη του Γενικού Λυκείου.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ…
Αρ. Πρωτ.: 1084/11.02.2016 Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2016 Προς:-Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού-Υπουργό Οικονομικών-Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Αίτημα κατάργησης του επιβληθέντος ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί» και τις επιπτώσεις που θα έχει για τον αμπελοοινικό κλάδο.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών Απάντηση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων…
Αρ. Πρωτ.: 1085/11.02.2016 Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2016 Προς:-Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης-Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Αίτημα εξομοίωσης των Δήμων με το Ελληνικό Δημόσιο σε διαδικασίες ενώπιον του Εθνικού Κτηματολογίου».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Απάντηση Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 1086/11.02.2016 Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2016 Προς:-Υπουργό Υγείας ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα διαμαρτυρίας της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδα με θέμα «Επιστολή-διαμαρτυρία για το Ν.4354/2015 άρθρο 18», αναφορικά με την περικοπή του επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής ΕργασίαςΠαρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Υγείας -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 879 Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2016 Προς Υπουργό:-Υγείας ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος αναφορικά με το σχέδιο νόμου «Μέτρα για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού Έργου και άλλες διατάξεις» και τη διάταξη του άρθρου 30.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Υγείας -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 877 Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2016 Προς Υπουργό:-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με θέμα «Απόψεις για τις πρόσφατες αλλαγές σχετικά με τη συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων», οι οποίες όπως υπογραμμίζουν στην πράξη ακυρώνουν τη συνταγογράφηση.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 875 Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2016 Προς Υπουργό:-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού με θέμα «Ανακοίνωση για τις νέες διατάξεις της Κυβέρνησης για τη λειτουργία του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Σελίδα 3 από 3