Αναφορά: Υπόμνημα του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Αναφορά: Υπόμνημα του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 2583/01.07.2016

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2016

Προς Υπουργό:
-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, με θέμα «Επαπειλούμενα με κλείσιμο ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. Επιτακτική η άμεση παρέμβαση».
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Απάντηση Υπουργείο Εσωτερικών

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ