Αναφορά: Υπόμνημα του Σωματείου Αρτοποιών Θεσσαλονίκης «Ο Προφήτης Ηλίας»

Αναφορά: Υπόμνημα του Σωματείου Αρτοποιών Θεσσαλονίκης «Ο Προφήτης Ηλίας» Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 2110/25.05.2016

Αθήνα,19 Μαΐου 2016

Προς Υπουργούς:
-Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
-Υγείας

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Σωματείου Αρτοποιών Θεσσαλονίκης «Ο Προφήτης Ηλίας», αναφορικά με το Σχέδιο Υγειονομικής Διάταξης «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών Υγειονομικού ενδιαφέροντος».
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Απάντηση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Απάντηση Υπουργείου Υγείας

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ