Αναφορά: Υπόμνημα της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ

Αναφορά: Υπόμνημα της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 17/07.10.2016

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2016

Προς Υπουργό:
-Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ, με θέμα «Υποβολή υπομνήματος της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ για τις συγκοινωνίες του Νόμου», αναφορικά με τη συνεργασία της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ με τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Έγγραφο - Υπόμνημα

Απάντηση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

 

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ