Αναφορά: υπόμνημα των ελληνικών και φιλελληνικών φορέων της Νοτίου Γαλλίας για το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Μασσαλία

Αναφορά: υπόμνημα των ελληνικών και φιλελληνικών φορέων της Νοτίου Γαλλίας για το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Μασσαλία Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 22/07.10.2016

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2016

Προς Υπουργό:
-Εξωτερικών

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα των ελληνικών και φιλελληνικών φορέων της Νοτίου Γαλλίας αναφορικά με την κατάργηση του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Μασσαλία.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Έγγραφο - Υπόμνημα

Απάντηση Υπουργείου Εξωτερικών

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ