Αναφορά: Υπόμνημα του Πανελληνίου Σωματείου Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών

Αναφορά: Υπόμνημα του Πανελληνίου Σωματείου Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 2584/01.07.2016

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2016

Προς Υπουργούς:
-Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Πανελληνίου Σωματείου Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών με θέμα «15ωρο συμβασιούχων» για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Απάντηση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ