Αναφορά: Υπόμνημα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας

Αναφορά: Υπόμνημα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 2115/26.05.2016

Αθήνα,19 Μαΐου 2016

Προς Υπουργούς:
-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
-Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Καθαριότητα Σχολικών Μονάδων», αναφορικά με την ανάγκη να ρυθμιστεί το καθεστώς σύναψης και λειτουργίας των συμβάσεων καθαρισμού των Σχολικών Μονάδων.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ