Αναφορά: Υπόμνημα των Σωματείων των Χειμαρριωτών

Αναφορά: Υπόμνημα των Σωματείων των Χειμαρριωτών Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 317/07.11.2016

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2016

Προς Υπουργό
-Εξωτερικών

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα των Σωματείων των Χειμαρριωτών, αναφορικά με τις πρόσφατες προκλήσεις της Αλβανικής Κυβέρνησης για τις κατεδαφίσεις της ακίνητης περιουσίας των ελληνικής καταγωγής κατοίκων της Χιμάρας.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Υπόμνημα

Απάντηση Υπουργείου Εξωτερικών

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ