Αναφορά: Υπόμνημα του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

Αναφορά: Υπόμνημα του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 452/28.11.2016

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2016

Προς Υπουργό:
-Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά με θέμα «Υπηρεσίες Διακοπτόμενου Φορτίου (ΥΔΦ ή διακοψιμότητα), αναφορικά με την εφαρμογή του μέτρου και τις επιπτώσεις που επιφέρει στις ΑΠΕ.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Υπόμνημα

Απάντηση Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ