Αναφορά: Υπόμνημα της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος

Αναφορά: Υπόμνημα της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 2041/09.05.2016

Αθήνα,10 Μαΐου 2016

Προς:
-Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
-Υπουργό Οικονομικών

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, με θέμα «Προτάσεις της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης "Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος –ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων"».
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Απάντηση Υπουργείου  Οικονομικών

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ