Αναφορά: Υπόμνημα του Συλλόγου Αναπληρωτών Νηπιαγωγών Δασκάλων

Αναφορά: Υπόμνημα του Συλλόγου Αναπληρωτών Νηπιαγωγών Δασκάλων Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 1864/21.04.2016

Αθήνα,19 Απριλίου 2016

Προς Υπουργό:
-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Συλλόγου Αναπληρωτών Νηπιαγωγών Δασκάλων με Μεταπτυχιακές Διδακτορικές Σπουδές στην Ειδική Αγωγή/Σχολική Ψυχολογία με θέμα «Διαμαρτυρία για το προσχέδιο προσλήψεων αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2016-17».
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ