Αναφορά: Υπόμνημα του Συνδέσμου Εν Ενεργεία Στελεχών Αεροπορίας

Αναφορά: Υπόμνημα του Συνδέσμου Εν Ενεργεία Στελεχών Αεροπορίας Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 2118/26.05.2016

Αθήνα,19 Μαΐου 2016

Προς Υπουργούς:
-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
-Εθνικής Άμυνας

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Συνδέσμου Εν Ενεργεία Στελεχών Αεροπορίας με θέμα «Αιτήσεις Αποστρατείας – Νέο Ασφαλιστικό», αναφορικά με την ανάγκη παροχής μεταβατικής περιόδου για τα στελέχη που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, αλλά δεν υπέβαλαν αίτηση πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Απάντηση Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ