Αναφορά: Υπόμνημα του Συλλόγου Αναπληρωτών Νηπιαγωγών

Αναφορά: Υπόμνημα του Συλλόγου Αναπληρωτών Νηπιαγωγών Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 1846/21.04.2016

Αθήνα,19 Απριλίου 2016

Προς Υπουργό:
-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Συλλόγου Αναπληρωτών Νηπιαγωγών, με θέμα «Συγχωνεύσεις – Καταργήσεις Τμημάτων Νηπιαγωγείων», αναφορικά με το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ