Αναφορά: Υπόμνημα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Εμπόρων Ν. Θεσσαλονίκης

Αναφορά: Υπόμνημα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Εμπόρων Ν. Θεσσαλονίκης Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 1798/21.04.2016

Αθήνα,12 Απριλίου 2016

Προς Υπουργούς:
- Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
- Οικονομικών

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Εμπόρων Ν. Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 και την εξαίρεση μελών της Ομοσπονδίας από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ