Αναφορά: Υπόμνημα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας

Αναφορά: Υπόμνημα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 2101/25.05.2016

Αθήνα,16 Μαΐου 2016

Προς Υπουργό:
-Υγείας

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας, με θέμα «Παράνομη και επικίνδυνη διάλυση κυτταροστατικών φαρμάκων», προκειμένου να διασφαλισθεί τόσο η δημόσια υγεία όσο και η ασφάλεια των εργαζομένων.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου Υγείας

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ