Αναφορά: Υπόμνημα των Εργαζομένων στην ΠΑΣΕΓΕΣ

Αναφορά: Υπόμνημα των Εργαζομένων στην ΠΑΣΕΓΕΣ Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 1673/08-4-2016

Αθήνα, 6 Απριλίου 2016

Προς Υπουργό:
- Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα των Εργαζομένων στην ΠΑΣΕΓΕΣ, αναφορικά με την ομαδική απόλυση των εργαζομένων και τη μη καταβολή δεδουλευμένων 5 μηνών.

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ