Αναφορά: Υπόμνημα της Ένωσης Καπνοπωλών, Ψιλικών και Ενοικιαζόμενων Περιπτέρων Μακεδονίας

Αναφορά: Υπόμνημα της Ένωσης Καπνοπωλών, Ψιλικών και Ενοικιαζόμενων Περιπτέρων Μακεδονίας Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 2036/09.05.2016

Αθήνα, 26 Απριλίου 2016

Προς Υπουργούς:
-Οικονομικών
-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Ένωσης Καπνοπωλών, Ψιλικών και Ενοικιαζόμενων Περιπτέρων Μακεδονίας με θέμα «Αίτημα επαναφοράς της ρύθμισης των 100 δόσεων για ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές».
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών

Απάντηση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ