Αναφορά: Υπόμνημα του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου

Αναφορά: Υπόμνημα του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 1849/21.04.2016

Αθήνα,19 Απριλίου 2016

Προς Υπουργό:
-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου, με θέμα «Παρατηρήσεις επί της παρ. 6 β του άρθρου 24α του νομοσχεδίου περί αγροτικών συνεταιρισμών που αφορά την τροποποίηση του άρθρου 4 παρ. 5 του Ν.4039/2012 περί δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς».
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου Αγροτικής Ανάτπυξης και Τροφίμων

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ