Αναφορά: Υπόμνημα του Συλλόγου Εποπτών Δημόσιας Υγείας

Αναφορά: Υπόμνημα του Συλλόγου Εποπτών Δημόσιας Υγείας Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 2042/09.05.2016

Αθήνα,10 Μαΐου 2016

Προς:
-Υπουργό Υγείας

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Συλλόγου Εποπτών Δημόσιας Υγείας, με θέμα «Στελέχωση υπηρεσιών υγειονομικού ελέγχου-κάλυψη κενών θέσεων εποπτών δημόσιας υγείας για την προστασία της δημόσιας υγείας».
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου Υγείας

Απάντηση Υπουργείο Εσωτερικών

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ