Αναφορά: Υπόμνημα του "Mathematica.gr"

Αναφορά: Υπόμνημα του "Mathematica.gr" Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 2046/09.05.2016

Αθήνα,10 Μαΐου 2016

Προς Υπουργό:
-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του "Mathematica.gr", με θέμα «Ανακοίνωση σχετικά με τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση της Μαθηματικής παιδείας στην Ελλάδα».
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ