Αναφορά: Υπόμνημα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας

Αναφορά: Υπόμνημα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 2037/09.05.2016

Αθήνα, 26 Απριλίου 2016

Προς Υπουργό:
-Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Συμπλήρωση διατάξεων άρθρου 282 § 2 του Ν. 3852/2010», αναφορικά με την παραχώρηση χώρων σχολικής στέγης εκ μέρους των Περιφερειών στους οικείους Δήμους.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ