Αναφορά: Υπόμνημα της Ένωσης Αγροτών Βιοκαλλιεργητών Βορείου Ελλάδας

Αναφορά: Υπόμνημα της Ένωσης Αγροτών Βιοκαλλιεργητών Βορείου Ελλάδας Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 2045/09.05.2016

Αθήνα,10 Μαΐου 2016

Προς Υπουργό:
-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Ένωσης Αγροτών Βιοκαλλιεργητών Βορείου Ελλάδας, αναφορικά με τη λήψη μέτρων για την προστασία και τον σαφή διαχωρισμό των συμβατικών και των βιολογικών προϊόντων.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ