Αναφορά: Υπόμνημα της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου

Αναφορά: Υπόμνημα της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 1867/21.04.2016

Αθήνα,19 Απριλίου 2016

Προς Υπουργούς:
-Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
-Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
-Επικρατείας

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου με θέμα «Κάτω τα χέρια από τον Περιφερειακό Τύπο», αναφορικά με το νομοσχέδιο περί δημοσίων συμβάσεων.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Απάντηση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Απάντηση Υπουργείου Επικρατείας

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ