Αναφορά: Υπόμνημα του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας

Αναφορά: Υπόμνημα του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 1801/21.04.2016

Αθήνα,12 Απριλίου 2016

Προς Υπουργό:
-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας, με θέμα «Επαναφορά του Εξαώρου στο Παιδαγωγικό Προσωπικό του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού "Η Μητέρα"».

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ