Αναφορά: Υπόμνημα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Αναφορά: Υπόμνημα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 1855/21.04.2016

Αθήνα,19 Απριλίου 2016

Προς Υπουργό:
-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με θέμα «Παρατηρήσεις ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επί του Σ/Ν «Αγροτικοί συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις».
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ