Αναφορά: Υπόμνημα του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών

Αναφορά: Υπόμνημα του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 2044/09.05.2016

Αθήνα,10 Μαΐου 2016

Προς:
-Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
-Υπουργό Οικονομικών

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών, με θέμα «Προτάσεις της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών επί της διαβούλευσης του ασφαλιστικού και φορολογικού Νομοσχεδίου».
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ