Αναφορά: Υπόμνημα του Συνδέσμου Εν Ενεργεία Στελεχών Αεροπορίας (εξελίξεις στελεχών)

Αναφορά: Υπόμνημα του Συνδέσμου Εν Ενεργεία Στελεχών Αεροπορίας (εξελίξεις στελεχών) Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 2120/26.05.2016

Αθήνα,19 Μαΐου 2016

Προς Υπουργούς:
-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
-Εθνικής Άμυνας

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Συνδέσμου Εν Ενεργεία Στελεχών Αεροπορίας με θέμα «Άνιση μεταχείριση στρατιωτικού προσωπικού», αναφορικά με τη δυσμενέστερη εξέλιξη της 41ης και 42ης Σειράς ΣΤΥΑ.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Απάντηση Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ