Αναφορά: Υπόμνημα της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών

Αναφορά: Υπόμνημα της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 1802/21.4.2016

Αθήνα,12 Απριλίου 2016

Προς Υπουργό:
-Οικονομικών

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών, αναφορικά με τις περικοπές των αναπηρικών επιδομάτων και τη δεινή θέση στην οποία επέρχεται μία ευαίσθητη κοινωνικά ομάδα συνανθρώπων μας.

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ