Αναφορά: Υπόμνημα του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων

Αναφορά: Υπόμνημα του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 1672/06-05-2016

Αθήνα, 6 Απριλίου 2016

Προς Υπουργό:
- Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, αναφορικά με το προτεινόμενο άρθρο 40 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας και τις επιπτώσεις που θα επιφέρει στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ