Αναφορά: Υπόμνημα του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών –Ομίλου ΟΤΕ

Αναφορά: Υπόμνημα του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών –Ομίλου ΟΤΕ Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 1675/ 08-04-2016

Αθήνα, 6 Απριλίου 2016

Προς Υπουργούς:
- Οικονομικών
- Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών –Ομίλου ΟΤΕ, αναφορικά με την υπ' αρ. ΣΤΕ2287/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και τις περικοπές που επιβλήθηκαν στις συντάξεις των δικαιούχων.

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών

Απάντηση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ