Αναφορά: Υπόμνημα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία «ΕΣΑμεΑ»

Αναφορά: Υπόμνημα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία «ΕΣΑμεΑ» Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 1837/21.04.2016

Αθήνα,19 Απριλίου 2016

Προς Υπουργούς:
- Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- Οικονομικών

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία «ΕΣΑμεΑ», με θέμα «Τα άτομα με αναπηρία να μην βρεθούν στις συμπληγάδες πέτρες της διαπραγμάτευσης», ζητώντας την προστασία των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά - Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ