Αναφορές Κατατεθείσες

Αρ. Πρωτ.: 1855/21.04.2016 Αθήνα,19 Απριλίου 2016 Προς Υπουργό:-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με θέμα «Παρατηρήσεις ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επί του Σ/Ν «Αγροτικοί συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 1864/21.04.2016 Αθήνα,19 Απριλίου 2016 Προς Υπουργό:-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Συλλόγου Αναπληρωτών Νηπιαγωγών Δασκάλων με Μεταπτυχιακές Διδακτορικές Σπουδές στην Ειδική Αγωγή/Σχολική Ψυχολογία με θέμα «Διαμαρτυρία για το προσχέδιο προσλήψεων αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2016-17».Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 1867/21.04.2016 Αθήνα,19 Απριλίου 2016 Προς Υπουργούς:-Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού-Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων-Επικρατείας ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου με θέμα «Κάτω τα χέρια από τον Περιφερειακό Τύπο», αναφορικά με το νομοσχέδιο περί δημοσίων συμβάσεων.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Απάντηση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Απάντηση Υπουργείου Επικρατείας -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 1672/06-05-2016 Αθήνα, 6 Απριλίου 2016 Προς Υπουργό:- Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, αναφορικά με το προτεινόμενο άρθρο 40 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας και τις επιπτώσεις που θα επιφέρει στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 1673/08-4-2016 Αθήνα, 6 Απριλίου 2016 Προς Υπουργό:- Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα των Εργαζομένων στην ΠΑΣΕΓΕΣ, αναφορικά με την ομαδική απόλυση των εργαζομένων και τη μη καταβολή δεδουλευμένων 5 μηνών. Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 1675/ 08-04-2016 Αθήνα, 6 Απριλίου 2016 Προς Υπουργούς:- Οικονομικών- Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών –Ομίλου ΟΤΕ, αναφορικά με την υπ' αρ. ΣΤΕ2287/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και τις περικοπές που επιβλήθηκαν στις συντάξεις των δικαιούχων. Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών Απάντηση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ…
Αρ. Πρωτ.: 1676/08-04-2016 Αθήνα, 6 Απριλίου 2016 Προς Υπουργό:-Οικονομικών ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Ένωσης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων και Σταθμών Αυτοκινήτων Θεσσαλονίκης και Περιοχής «Ο Άγιος Χριστόφορος», αναφορικά με την πιθανή αύξηση του ΕΦΚ στα καύσιμα και στο υγραέριο κίνησης, που ενδέχεται να επιφέρει μείωση της κατανάλωσης. Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 1677/08-04-2016 Αθήνα, 6 Απριλίου 2016 Προς Υπουργό:- Υγείας ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας με ψήφισμα-έκκληση των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Θεσσαλονίκης για την επιβίωση του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης. Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 1678/08-04-2016 Αθήνα, 6 Απριλίου 2016 Προς Υπουργό:- Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Πανελλήνιου Συνδέσμου Καθηγητών Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, με θέμα «Υπό ψήφιση διατάξεις για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών», αναφορικά με τη νομοθετική ρύθμιση για την ιδιωτική εκπαίδευση. Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά-Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 1394/18-03-2016 Αθήνα, 17 Μαρτίου 2016 Προς Υπουργούς:- Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης- Οικονομικών ΑΝΑΦΟΡΑ Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, αναφορικά με τα συμπεράσματα του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΠΕΔΚΜ σε σχέση τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι, ιδιαίτερα με την όξυνση του προσφυγικού ζητήματος.Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Αναφορά - Έγγραφο Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών   -Ο-ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ